Odlewnia żeliwa MET-CHEM

Charakterystyka techniczna odlewni MET-CHEM Świerczek Halina

I. Informacje Ogólne Odlewnia w Dębnie od lat produkuje odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego na potrzeby krajowe oraz zagraniczne. Zdolność produkcyjna odlewni wynosi minimum 3 000 ton/rok. Maksymalna masa odlewu do 2 500 kg/szt. Odlewnia posiada linie formowania bez skrzynkowego WEBAC oraz park maszynowy urządzeń FKT-65 do formowania półautomatycznego. Formy są wykonywane na bazie bentonitu w procesie seryjnym, szkła wodnego i żywic fenolowych w procesie jednostkowym i mało seryjnym. W procesie topienia żeliwa Odlewnia wykorzystuje dwa piece indukcyjne o pojemnościach 3 000 i 1 500 kg. W strukturach firmy znajduje się dział konstrukcyjno technologiczny opracowujący technologie produkcji pod wymogi klienta.


II. Zakres Produkcji odlewów:
1. Z żeliwa szarego zwykłego i modyfikowanego w gatunkach:
 • EN-GJL-200;250;350 Wg normy europejskiej PN-EN 1561
2. Z żeliwa sferoidalnego w gatunkach:
 •  EN-GJS-400-15
 •  EN-GJS-400-18
 •  EN-GJS-450-10
 •  EN-GJS-500-7
 •  EN-GJS-600-3
 •  EN-GJS-700-3
Wg normy europejskiej PN-EN 1563 3.

Żeliwo fosforowe P10 wg normy ZN-07 PKP Cargo 4 (dawniej PN-K-88151)
Odlewnia produkuje wstawki klocków hamulcowych D0-320; D0-380 z żeliwa fosforowego P10 z pełnym zakresem badań wystawiając odpowiednie Świadectwo jakości.

III. Posiadane Certyfikaty oraz Świadectwa :
 • Certyfikat PN-ISO 9001:2009;
 • Certyfikat DNV na odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego;
 • Certyfikat TÜV na odlewy z żeliwa szarego i żeliwa sferoidalnego;
 • Certyfikat Germanischer Lloyd na żeliwo szare i sferoidalne;
 • Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu kolejowego (wstawek klocków hamulcowych) wydane przez UTK
 • Świadectwo Uznanego Producenta Wyrobu wydane przez PKP Cargo S.A.
 • Bureau Veritas

Copyright Met-Chem